Over ons

De organisatie,

Wij zijn een heel platte kennisorganisatie, waarin we zoveel als mogelijk van elkaar willen leren met als doel onze dienstverlening steeds verder te kunnen ontwikkelen. We proberen gebruik te maken van ieders krachten en rekening te houden met elkaars zwakten. Niemand is perfect, ieder excelleert in bepaalde gebieden, maar er zijn ook punten waar een ander je kan helpen. Geven met respect en ontvangen met respect: zo kunnen we samen onze opdrachtgevers beter helpen dan ieder voor zich, waarbij een volwassen zelfstandigheid een natuurlijk uitgangspunt is.

Elkaar helpen bij opdrachten, klaar staan voor een elkaar als de ander het even moeilijk heeft. Dit zijn de normen en waarden die bij ons hoog in het vaandel staan. Sterker: zonder zouden we niet kunnen. Dit is ons werk, dit vinden we leuk, hier staan we voor.

We vinden het belangrijk dat niet alleen onze klanten maar ook onze medewerkers tevreden zijn over de bereikte resultaten. Een goede thuisbasis voor onze medewerkers en een prettige relatie met onze klanten zorgen er voor dat zij met drive, enthousiasme en plezier hun werkzaamheden verrichten. Wij zijn van mening dat mensen die lekker in hun vel zitten nu eenmaal betere prestaties leveren.

Werken bij

Wil jij ons team komen versterken, kijk dan snel hier.

Overzicht organisaties waar wij ervaring hebben

Onze consultants hebben ervaring bij de volgende organisaties.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, neem dan contact op met onze webmaster: info@trainiq.nl

Copyright 2010 trainiQ
Alle rechten voorbehouden.


Disclaimer

De trainiQ site is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter trainiQ, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek of gebruik van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van -- doch niet uitsluitend -- winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

TrainiQ is gevestigd in Rhoon en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 24488900
21/05/2009
Mastering Sales Process
E: info@trainiq.nl
M: 06-81800993
Consulting | Training | Interim Management
Home | Over trainiQ | Dienstverlening | Sales Centers | Artikelen | Contact
Sitemap