Bespaar kosten via procesoptimalisatie en procesinnovatie
In deze tijden van recessie is het beheersen van het kostenniveau geen vrijblijvendheid (meer). Door goed te kijken naar uw processen kunt u toegevoegde waarde blijven leveren aan eventuele aandeelhouders en aan uw klanten. U krijgt inzicht in waar u kunt bezuinigen en waar u juist moet investeren. Wij kunnen u hierbij helpen:
- hoe kunt u procesmanagement inzetten om kosten te besparen?
- hoe kunt u besparingen doorvoeren zonder te tornen aan kwaliteitsaspecten?
- hoe kunt u flexibel inspelen op veranderende (markt-) omstandigheden?
- hoe kunt u grip blijven houden op uw processen?
- hoe kunt u uw processen efficiŽnter maken en optimaliseren?

Neem
vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak, waarin wij u meer vertellen over onze aanpak en hoe wij u kunnen helpen in het vereenvoudigen van de processen en/of de complete proces- en organisatieherinrichting.


Quickscan Optimaliseren Bedrijfsvoering

Wordt het voor u ook steeds lastiger om financiering voor investeringen te krijgen, als gevolg van de kredietcrisis? pragmatiQ kan tegen een minimale investering een quickscan uitvoeren om te beoordelen waar uw processen slimmer ingericht kunnen worden. De resultaten leveren u direct middelen op om uw investering zelf te financieren.

Neem
contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak, waarin wij u meer vertellen over onze aanpak en hoe wij uw bedrijfsvoering klaar kunnen maken voor de toekomst.
Heeft u vragen of opmerkingen over deze website, neem dan contact op met onze webmaster: webmaster@pragmatiq.nl

Copyright © 2009 pragmatiQ B.V.
Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer

De pragmatiQ site is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter pragmatiQ, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek of gebruik van deze site of andere aan de site gekoppelde sites, met inbegrip van -- doch niet uitsluitend -- winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

PragmatiQ is gevestigd in Zoetermeer en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 27335571
21/05/2009
Croesinckplein 24-26
2722 EA Zoetermeer
T: 06-81418868
F:087-7848575
E: info@pragmatiq.nl